Fibrojonetta

Menn med Fibromyalgi!

FibroJonetta

Fibromyalgi blir ofte sett på som en «kvinnesykdom,» men menn kan ha fibromyalgi dem også!

Menn med fibromyalgi er definitivt i mindretall – kvinner gjør opp om lag 90% av tilfellene – men det betyr ikke at diagnosen ikke kan fastslåes hos menn. National Fibromyalgi Association anslår at 10%, som da betyr en million mennesker –  lever med sykdommen, så hvorfor skulle det ikke være menn også.

Selv om likestillingen har kommet langt, vet man mye mer om hvordan fibromyalgi påvirker kvinner. Mange studier er gjort med utelukkende kvinnelige deltakere, og de fleste leger har mye mer praktisk erfaring med kvinnelige fibromyalgipasienter.

Mange mennesker og enda noen leger tror feilaktig at menn ikke får fibromyalgi! Dette kan forårsake spesielle problemer for menn som lever med det, både i å få en diagnose og å finne støtte. Samfunnsmessige forventninger og stereotyper av menn utgjør sine egne problemer i tillegg.

Hormonelle forskjeller.

Den mest…

Vis opprinnelig innlegg 753 ord igjen

Fibrojonetta

Forskjell OG likheter mellom fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom.

De fleste har i lang tid sett likheter mellom disse to sykdommene. Nå har man faktisk gjort funn som beviser dette. Dr. Bateman og andre mener ME / CFS og Fibromyalgi er tilsvarende lidelser som varierer i mengden av tretthet og smerter tilstede. De rammer begge hovedsakelig kvinner, og tilsvarende medisiner brukes i begge.

Reduserte nivåer av BDNF – beskrevet som en nervereperasjonsagent – ble nylig funnet i kronisk utmattelsessyndrom og multippel sklerose. Nivåene funnet – mindre enn 25% av normalen – var utrolig lav, og dette viser at nervecellene i begge disse lidelsene får skader. Gitt nerveskader funnet i MS, ble dette resultatet forventet for MS – men ikke i ME / CFS.
Denne studien fant at økt BDNF og S100B nivåene var assosiert med økt smertefølsomhet i FM. Andre studier har funnet økt BDNF nivåer i FM også. Disse FM funnene står i kraftig kontrast med de redusert BDNF nivåene funnet i ME / CFS. Med hensyn til BDNF, vil ME / CFS se mer ut som multippel sklerose enn Fibromyalgi.

Mens høye nivåer av BDNF i FM ser ut som de øke aktiviteten av eksitatoriske smertebaner i FM, lave nivåer av BDNF i ME / CFS ser ut som de kan hindre reparasjon av nervecellene og bremse ned nerveoverføring.

Kunne FM være en lidelse i hjernens nervebaner mens ME / CFS er en sykdom i hjernetap og nedsatt hjernefunksjon? Kan det være så enkelt?

En rask titt på forskningsresultatene i ME / CFS og Fibromyalgi indikere flere overlappinger enn ulikheter. Begge er kjennetegnet ved  aktivering av det sympatiske nervesystemet, redusert aerob kapasitet, økte laktatnivåer (i et eller annet sted), redusert hjerneblodstrøm, redusert kortisol, og redusert grå materie i hjernestammen.

Likheter mellom ME / CFS og Fibromyalgi

 • Redusert hjertefrekvensvariabilitet (HRV)
 • Aktivering av det sympatiske nervesystem
 • Redusert aerob kapasitet
 • økt laktat i musklene på FM / problemer med laktatomsetning på FM / økt laktat i hjernen hos ME / CFS
 • Forhøyede nivåer av homocystein i cerebrospinalvæsken
 • Redusert blodtilførsel i hjernen
 • Økte nivåer av Neuropeptide Y
 • Forskjellige variasjoner av COMT (forkortelse for katekol-O-metyltransferase)
 • Økning i IL-6
 • Redusert grå materie i hjernestammen

Forskjeller mellom ME / CFS og FM:

 • Forhøyede nivåer av substans P i FM – lavere nivåer i ME / CFS
 • Forhøyede nivåer av BDNF i FM / redusert nivå i ME / CFS
 • IL8 forhøyet i FM / lavere med ME / CFS
 • Redusert leptin nivåer i FM / forhøyede leptin nivåer i ME / CFS

Det er interessant at de to store forskjellene mellom de to lidelsene, økt substans P og BDNF i FM, er forbundet med aktivering av sentralnervesystemet . Gitt den høye mengden av smerte og overbelastning, har vi antatt ME / CFS er også en sentral sensitiviseringslidelse.

Ennå to markører assosiert med sentral sensitivisering som er forhøyet i FM, BDNF og substans P, ikke er forhøyet-eller faktisk senket-in ME / CFS.

Hentet her: Read more: Where Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome Part Ways (and Where They Don’t) http://www.cortjohnson.org/blog/2014/08/08/fibromyalgia-chronic-fatigue-syndrome-part-ways/

og her: fibromyalgi.se